Apel de proiecte pentru promovarea a 12 rute turistice și modernizarea siturilor turistice

Data:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat ghidul solicitantului pentru Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, modernizarea/reabilitarea siturilor turistice.

Apelul oferă un timp foarte scurt de depunere a proiectelor, sesiunea urmând să fie închisă pe 31 august 2022. Alocarea financiară  totală a apelurilor este de 14.620 mil. euro fără TVA, echivalentul a 71.969.874 lei, fără TVA, și se distribuie către solicitanții eligibili definiți în Ghid la secțiunea 2.6.

Ghidul se adresează proiectelor de reabilitare/restaurare a obiectivelor incluse în 10 rute turistice/culturale, respectiv:

 • Ruta castelelor
 • Ruta curiilor
 • Ruta culelor
 • Ruta bisericilor din lemn
 • Ruta mănăstirilor din zona Moldovei
 • Ruta Sfântului Ladislau
 • Traseul castrelor romane
 • Ruta cetăților
 • Ruta satelor cu arhitectură tradițională
 • Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării

Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite:

 • restaurarea, conservarea clădirilor, crearea de spații expoziționale (pot fi și construcții noi),
 • amenajarea acolo unde este necesar a unui drum de acces pentru primirea vizitatorilor.

Solicitanții eligibili sunt cei ai căror obiective propuse au fost incluse în lista obiectivelor care îndeplinesc criteriile necesare includerii în cadrul rutelor turistice/culturale, în vederea restaurării, în apelul 2 și solicitanții eligibili din apelul 1, care din motive tehnice nu au putut să depună proiectele până la data și ora de închidere a aplelului.

Citește și: Infrastructură portuară din Galați, refăcută cu bani europeni. 5 milioane de euro investiți

Alocarea financiară  totală a apelurilor este de 14.620 mil. euro fără TVA, echivalentul a 71.969.874 lei, fără TVA.

Proiectele se pot depune până la data de 31 august 2022.

Detalii tehnice despre apelul de proiecte

Proiectele se depun pe Componenta C11.Turism și cultură

Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale

Investiția I1 Promovarea celor 12 rute turistice/culturale vizează promovarea rutelor și modernizarea /reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și internațional, identificate în zonele de destinație optimă.

Prin programele de restaurare finanțate din Programul Operațional Regional și programe naționale au fost restaurate în jur de 500 de monumente istorice din România, dar obiectivele turistice individuale atrag un număr mare de vizitatori doar în cazul în care reprezintă o valoare extraordinară.

Proiectul România Atractivă își propune ameliorarea acestor neajunsuri, și atragerea de turiști pe baza acestor rute, prin creșterea accesibilității zonelor turistice și a calității infrastructurii turistice, dezvoltarea destinațiilor turistice, creșterea și diversificarea ofertei turistice prin valorificarea patrimoniului cultural și natural, respectiv creșterea calității experiențelor și a serviciilor la nivelul destinațiilor turistice.

Traseul turistic cultural sau ruta turistică este o reţea de obiective cultural-turistice ce prezintă interes, cu scopul de a atrage împreună turiștii. Scopul este asigurarea accesului la obiectivele turistice (culturale și naturale), precum și punerea în valoare peisajul natural, sau al a unor obiective deosebite, de interes turistic. Fiecare rută turistică va beneficia de o strategie de promovare a rutei, de materiale promoționale accesibile atât în mediul online cât și fizic, la agențiile de turism, aeroporturi, și la destinațiile individuale, pentru a asigura promovarea întregii rute turistice.

Citește și: ANALIZĂ Bătălia pentru accesarea fondurilor europene: cine câștigă lupta în Transilvania

Această investiție e structurată pe mai multe niveluri:

Evaluarea obiectivelor/siturilor ce sunt propuse pentru fiecare tip de rută, de către o comisie potrivit următorului mecanism:

Evaluarea obiectivelor/siturilor din cadrul rutelor a fost realizată în urma consultării coordonate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Institutul Național al Patrimoniului, Asociația Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația Comunelor din România, Asociația Arhitecților Șefi de Județe din România, Ordinul Arhitecților din România, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Turism, Secretariatul de Stat pentru Culte, Administrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”, de către o Comisie, pe baza metodologiei care vizează:

a. criterii teritoriale, economice și sociale;

b. capacitatea propunerii de obiectiv de a avea impact asupra turismului, atractivității și creșterii participării culturale, caracterul unic pe plan național, avantaje comparative și competitive;

c. includerea obiectivelor aferente tematicii rutei/rutelor finanțate anterior din cadrul Programului Operațional Regional și PNDR în aplicația România Atractivă;

d. includerea siturilor înscrise în Lista patrimoniului mondial, din Lista indicativă a României pentru Lista patrimoniului mondial, clasate în grupa A a Listei monumentelor istorice (LMI) sau clasate în grupa B a LMI, sau care sunt în curs de clasare;

e. încadrarea obiectivelor în categoria clădiri istorice neclasificate drept monumente istorice.

Dintre siturile ce vor fi incluse în cele 12 rute, în vederea restaurării au fost evaluate cele care îndeplinesc următoarele criterii:

a. să facă parte din una dintre cele 12 rute;

b. să aibă la data evaluării cel puțin contractul de servicii semnat, care să aibă ca obiect realizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție.

De asemenea, prin componenta de promovare se are în vedere:

 digitalizarea valorilor aferente celor 12 rute;

 crearea unei aplicații dedicate vizitatorilor;

 marcarea și semnalizarea rutei / obiectivelor incluse în cadrul rutei;

 crearea unei oferte culturale integrate.

Obiectiv general: Creșterea coeziunii sociale, economice și teritoriale și crearea de noi locuri de muncă în special în mediul rural, respectiv, promovarea transformării socio-economice durabile în zonele rurale și defavorizate prin dezvoltarea unei rețele de Organizații Regionale de Management al Destinațiilor și sprijinirea investițiilor locale în turism.

1.1 Obiectivul specific

Obiectivul specific: Obiectivul acestei investiții este de a crește atractivitatea destinațiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și crearea de noi locuri de muncă în industria turistică.

1.2  Activitățile sprijinite în cadrul axei de investiții/operațiunii

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice de reabilitare/restaurare:

Amenajarea drumurilor de acces reprezintă lucrări minime de intervenție care permit cel puțin accesul pietonilor. Nu se includ lucrări de asfaltare.

1.3 Indicatorii apelului de proiecte

 • Număr de obiective reabilitate

1.4 Finanţarea acordată în cadrul prezentului apel de proiecte

Valoarea maximă pentru fiecare obiectiv în parte reprezintă suma maximă ce se poate acorda, conform secțiunii 2.5 din Ghid.

În afara acestei valori, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă ce va fi suportată de beneficiar/lider de parteneriat/partener.

Citește și: Trăind laolaltă. Despre românii și maghiarii din România

1.5     Perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare:

 Data și ora de începere a depunerii de proiecte: data publicării pe site-ul MIPE a Ghidului aprobat

 Data și ora de închidere a depunerii de proiecte:31 august 2022, ora 24:00.

Calendar orientativ

 LansareEvaluare/selecțieContractareExecuție contracte
Dată începere9 august 20221 septembrie 20223 octombrie 202215 octombrie 2022
Dată finalizare 31 august 202230 septembrie 202215 octombrie 202230 iunie 2026
Dată conform Jalon   30 iunie 2026 (T2 2026)

1.6 Modalitatea de depunere a proiectelor

Solicitările de finanțare și documentele anexate vor fi transmise on-line prin utilizarea platformei pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro .

Manualul ce conține informațiile necesare, cu privire la modalitatea de completare și transmitere a cererii de finanțare și a documentelor anexă, se regăsesc în Instrucțiunile de utilizare privind Sistemul informatic integrat de management pentru PNRR – Inscrierea beneficiarilor in vederea depunerii de proiecte in cadrul apelurilor, Anexă la prezentul ghid.

Cererile de finanțare transmise în afara perioadei menționate la secțiunea de mai sus, nu vor fi luate în considerare. Data depunerii Cererii de finanțare este considerată data transmiterii cererii prin sistemul electronic.

Cererile de finanțare depuse prin sistemul informatic, precum și toate documentele care le însoțesc în copie format .pdf, se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare sau, după caz, al liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite de către acesta.

1.7 Alocarea financiară a apelurilor de proiecte (Etapa 1 și Etapa 2)

Alocarea financiară  totală a apelurilor este de 14.620 mil. euro fără TVA, echivalentul a 71.969.874 lei, fără TVA, și se distribuie către solicitanții eligibili definiți la secțiunea 2.6.

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021: 1 euro=4,9227 lei.

* Valoarea suplimentară este alocată conform art. 24 alin. 1 din  Ordonanţă de Urgenţă nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

Citește și: Băile Felix și 1 Mai traversează cel mai bun sezon turistic din ultimul deceniu

1.8 Valoarea maximă eligibilă a unui proiect

Valorile prezentate pentru reabilitarea obiectivelor reprezintă valoarea maximă ce poate fi acordată.

 1. Alocare financiară aferentă Rutei culelor

Valoarea alocată pentru reabilitarea a 2 cule și a infrastructurii specifice este de 10.337.670  lei (2,100 mil euro) fără TVA, respectiv 5.168.835 lei fără TVA (1,05 mil euro) pentru fiecare obiectiv/ culă;

 • Alocare financiară aferentă Rutei bisericilor de lemn

Valoarea alocată pentru reabilitarea a 2 biserici de lemn și a infrastructurii specifice în toate regiunile României este de 4.922.700 lei (1 mil. euro) fără TVA, respectiv 2.461.350 lei (0,5 mil euro) fără TVA pentru fiecare obiectiv /biserică;

 • Alocare financiară aferentă Traseului Castrelor Romane

Valoarea alocată pentru reabilitarea a 2 castre și a infrastructurii specifice este de 21.216.837 lei  (4.310mil euro) fără TVA, respectiv 10.608.418,50 lei (2,155 mil euro) fără TVA pentru fiecare obiectiv /castru;

 • Alocare financiară aferentă Rutei cetăților

Valoarea alocată pentru reabilitarea  unei (1) cetate și a infrastructurii specifice este de 10.608.418,50 lei (2,155 mil euro) fără TVA;

 • Alocare financiară aferentă refacerii peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei

Valoarea alocată pentru reabilitarea a 22 obiective tradiționale este de 6.497.964  lei fără TVA, echivalentul a 1,680 mil euro fără TVA,  respectiv 295.362 lei (60.000 euro) fără TVA /obiectiv ;

Obiectivele ce se vor restaura vor face parte din satele/comunele evaluate.

 • Alocare financiară aferentă  rutei satelor cu arhitectură tradițională

Valoarea alocării este de 3.330 mil euro fără TVA, echivalentul a 15.506.505 lei fără TVA pentru reabilitarea a 56 de case tradiționale din toată România și a infrastructurii specifice, respectiv 295.362 lei (60.000 euro) fără TVA /obiectiv. Obiectivele ce se vor restaura vor face parte din cele 7 de sate/comune tradiționale evaluate anterior.

Urmăriți PressHUB și pe Google News!

dg-regio
dg-regio
Ion Lucian Petras
Ion Lucian Petras
Ion Lucian Petraș este editor al publicației bistrițene Săptămâna online. Ofițer în rezervă, analist de intelligence și jurnalist.Are o experiență bogată în analiza de intelligence, este expert în domeniul securității naționale și vrea să contribuie la dezvoltarea spiritului civic prin lansarea acestui săptămânal și alte proiecte civice interesante.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related

Peste 1100 de titluri, peste 90 de cărți-eveniment, 32 de lansări – Humanitas la Gaudeamus

Humanitas, Humanitas Fiction și Humanitas Junior vă așteaptă la...

O asociație de proprietari din Iași vrea să închidă biroul Raiffeisen și Mega Image-ul de la parter

Președintele Asociației de Proprietari Ștefan cel Mare și Sfânt,...

Die Welt: Spaţiul Schengen are cu totul alte probleme decât România şi Bulgaria

Nu doar Croaţia, ci şi Bulgaria şi România voiau...