Sâmbătă, 24 aprilie, va avea loc etapa a III-a a Olimpiadei Naționale Gazeta Matematică – clasele VII-XII. Elevii calificaţi vor susţine proba în centrele atribuite de către platformă, în condiții stricte.

Accesul concurenților în Centrul de Examen se va face în intervalul 9:00 – 9:30 pe baza documentului de identitate. După ora 9:30 niciun concurent nu mai poate intra în sala de concurs.

Candidații vor fi repartizați în săli conform diagramelor afișate.

Ȋn incinta centrului de concurs precum și pe toată durata concursului, elevii au obligativitatea de a purta, în mod corect, masca de protecție.

Reguli de concurs stricte

Se interzice concurenților să pătrundă în sală cu manuale, culegeri, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
Dacă există concurenţi care au asupra lor telefoane mobile, acestea vor fi lăsate (închise) pe catedră, pe tot timpul probei.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs duce la eliminarea din concurs a concurentului de către preşedintele comisiei de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

“De câte ori vom avea dovezi de încălcare a eticii, copiii dumneavoastră nu vor mai participa niciodată la vreo acțiune a Societății de Științe Matematice din Romania”

Regulile pentru participanți sunt stricte, mai ales după ce, în februarie 2021, președintele Societății Române de Științe Matematice, Profesorul Radu Gologan, s-a declarat indignat de fraudele descoperite la prima etapă din acest an a Olimpiadei Gazeta Matematică. 

“Cel mai grav este însă că, în câteva locuri, unde a existat urmărire pe net, câțiva copii au apărut alaturi de părinții lor în fata camerei și atunci când li s-a atras atenția au închis conexiunea. Dragi părinți, dacă vă mai pot apela cu frumosul cuvânt neaoș <<drag>>, vă plângeți că se fura în tara asta și voi îi învățați pe urmașii voștri să fure? Promit că vom lua măsuri exemplare în toată aceasta întreprindere a noastră: de câte ori vom avea dovezi de încălcare a eticii, copiii dumneavoastră nu vor mai participa niciodată la vreo acțiune a Societății de Științe Matematice din Romania. Chiar și când vor fi adulți!”, scria, în februarie, pe Facebook, profesorul Radu Gologan.

Iată cum sună celelalte reguli:

Se interzice concurenților staţionarea pe holuri mai mult de 5-7 minute.

Concurenții vor găsi pe masa de lucru, în locul atribuit lor, o mapă pe care se află datele lor de identificare. Pentru fiecare candidat, dosarul va cuprinde 10 (zece) coli de concurs, 5 (cinci) foi pentru ciorne și o foaie destinată eventualelor întrebări. Dacă mai au nevoie, în timpul probei concurenţii pot solicita foi de concurs sau ciorne suplimentare.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun concurent nu mai poate intra în sală şi niciun concurent nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia sau doar pentru a merge la toaletă (o singură dată, însoţit de unul dintre supraveghetori).

De la începerea probei, concurenții au la dispoziție jumătate de oră pentru a adresa întrebări, cu privire la subiect, comisiei. Întrebările se scriu pe foaia destinată întrebărilor și răspunsurilor.

În timpul desfășurării probelor scrise concurenții nu comunică în niciun fel între ei.

Redactarea soluțiilor se face pe foi diferite, în interiorul chenarului și doar pe o singură parte a foii de concurs. În antetul foii de concurs, în locul indicat, candidații vor consemna numărul problemei și numărul de pagini scrisă pentru respectiva problemă.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat.

Pentru elaborarea lucrării scrise, concurenții vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

Pentru executarea schemelor şi a desenelor se pot folosi instrumente de desen şi creion negru sau pix negru. Desenele și schemele trebuie să fie foarte clare și cu contrast deoarece lucrările vor fi scanate.

Se vor folosi numai foile distribuite concurenților de către supraveghetori.

Concurenții care doresc să corecteze o greşeală vor tăia fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care un concurent, din diferite motive, dorește să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, el primeşte alte coli tipizate.

Subiectele rezolvate pe ciornă nu se iau în considerare.

20. Concurenții nu pot preda lucrarea și părăsi definitiv sala de concurs mai devreme de o oră de la începutul probei scrise. Concurenții care vor părăsi sala înainte de expirarea timpului nu vor putea lua cu ei foaia cu subiecte.

Dupa expirarea timpului de concurs, în momentul predării mapei, supraveghetorii (observați de către candidați), pentru fiecare problemă per candidat, vor atașa, cu o agrafă, câte o foaie de gardă (altfel spus, foaia de gardă asociată primei probleme se va pune, în mapă, înainte de paginile cu rezolvările primei probleme și tot așa). Pe foaia de gardă supraveghetorul va trece, pentru fiecare problemă corespunzătoare, numărul problemei și numărul de pagini pe care este scrisă rezolvarea.

La predarea mapei de concurs, concurenții nu introduc în aceasta ciornele, foile destinate întrebărilor sau subiectele, acestea fiind preluate separat de către supraveghetori. Prin excepție, candidații care părăsesc sala de concurs la sfârșitul celor trei ore, pot păstra subiectele.

Supraveghetorii vor scrie în catalogul sălii numărul de foi folosite de către fiecare concurent pentru redactarea soluţiei fiecăreia dintre probleme apoi concurenţii vor semna pentru confirmare.

Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din concurs.

Concurenții care au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor mai avea dreptul de a participa la NICIUNUL dintre concursurile organizate sub egida SSMR în viitor.

Foto: Facebook Radu Gologan

partajează acest articol:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.