Facilități pentru persoanele cu dizabilități din Argeș: Locuințe în două sate pentru 57 de beneficiari, construite cu fonduri europene

Data:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș vine și cu vești bune despre proiecte care pot schimba viața persoanelor cu dizabilități. Este exemplul pozitiv menit să readucă încredere într-o instituție implicată în ultimii ani în mai multe scandaluri, ca urmare a acuzațiilor de abuz și violență aduse unor angajați de către asistații pe care acești angajați ar fi trebuit să îi îngrijească.

La sfârșitul anului trecut au fost semnate contractele pentru două proiecte care prevăd construirea de locuințe pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc centrele instituționale. Este vorba despre proiectele „Complex de trei Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Băbana, Satul Lupueni, Județul Argeș” și „Complex de patru locuințe protejate și centru de zi, comuna Tigveni, satul Bârseștii de Jos, județul Argeș”, pentru persoanele cu dizabilități. În fapt, este vorba de niște căsuțe în care vor fi transferate mai multe persoane instituționalizate, cu dizabilități, care vor fi încurajate către o viață pe cât posibil autonomă.

Cum va arata complexul de trei locuințe protejate din centru de zi Băbana

Cele două proiecte au fost depuse spre finanțare de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, aferente obiectivului privind creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil „persoane cu dizabilități”.

  • Se va extinde infrastructura pentru servicii sociale dezvoltate în comunitate, corespunzătoare nevoilor persoanelor cu dizabilități.
  • Prin implementarea proiectelor se vor îmbunătăți condițiile de viață ale persoanelor adulte cu dizabilități, beneficiarii.
  • Finalizarea implementării proiectelor este estimată pentru anul 2022.

Prin serviciile oferite se urmărește crearea unui mediu propice de îngrijire și asistență, un mediu cât mai apropiat de cel de tip familial, care să le permită acestor oameni să dobândească un nivel corespunzător de independență pentru integrare socială și profesională.

„Poate, după ce se vor adapta, vor putea să stea singure”

Proiectul din Băbana, în satul Lupueni, se adresează unui număr de 24 de persoane adulte cu dizabilități, dezinstituționalizate din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești.

„În cadrul acestui proiect ne propunem să realizăm, prin construire (și dotare) trei locuințe protejate, cu o capacitate de 24 de locuri, câte opt locuri pe fiecare locuință, dar și un centru de zi, prin reabilitarea, modernizarea/dotarea unei locuințe existente în comuna Băbana. Sunt case normale, cu dormitor, living, bucătărie, depozite pentru hrană, cu băi, grupuri sanitare, dar vor fi realizate cu respectarea standardelor de calitate privind persoanele adulte cu dizabilități. Vor avea, evident, și camere pentru personal, pentru că aceste persoane beneficiare nu vor fi singure acolo, cel puțin deocamdată. Vom avea personal de specialitate care să vină, să lucreze acolo, pentru deprinderea de viață independentă, dar și să le supravegheze. Poate, în timp, după ce se vor adapta, după ce vor ajunge în acea stare în care să coopereze, vor putea să stea singure. Proiectul răspunde nevoii identificate de dezvoltare de soluții viabile care să permită valorificarea la maxim a potențialului persoanelor instituționalizate și să susțină integrarea lor activă în comunitate, în plan social și comunitar, precum și promovarea unor condiții decente de viață pentru persoanele cu dizabilități.”

Adela Gogoașe, inspector superior, director general adjunct DGASPC Argeș

Valoarea totală a proiectului se ridică la 4.875.770,00 lei cu TVA, din care finanțarea nerambursabilă este 3.462.806,63 lei, iar contribuția proprie a beneficiarului este de 1.412.963,37 lei (din care cofinanțarea la valoarea eligibilă este 70.669,48 lei, adică 2%, iar cheltuielile neeligibile însumează 1.342.293,89 lei).

Cel de-al doilea proiect ce vizează construirea și dotarea unui număr de patru „locuințe protejate” în comuna Tigveni, satul Bârseștii de Jos, pentru 33 de persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni. Centrul trebuie să își diminueze capacitatea în următorii ani de la peste 200 de locuri la maximum 50, conform unei strategii naționale.

La Tigveni, proiect de 5,6 milioane lei

La Tigveni, serviciile sociale care vor fi furnizate în cadrul noii infrastructuri, după finalizarea implementării proiectului, estimată la finele anului 2022, se referă la cazare și masă, informare și consiliere, asistență pentru sănătate, sprijin și asistență planificată, în scopul menținerii și dezvoltării abilităților de viață independentă ale acestor persoane, sprijin pentru integrare/reintegrare socială, dar și sprijin pentru socializare și integrarea în muncă.

Și proiectul de la Tigveni include reabilitarea/modernizarea și dotarea unui imobil deja existent în aceeași localitate în vederea înființării a două centre de zi pentru beneficiarii locuințelor protejate.

„Este vorba de o clădire dezafectată de 30 de ani (FOTO) în care, în perioada interbelică și, ulterior, vreo patru ani, până în 1953, a funcționat primăria, iar când fosta comună Bârsești s-a alipit de Tigveni, a devenit magazin. Dar și în forma aceasta a funcționat doar până când s-a făcut un nou magazin și, cum spuneam, de trei decenii, stă nefolosită. Noi chiar ne-am bucurat că i s-a găsit o utilitate acum. Dacă o repară și vor face un lucru bun în comună, e bine pentru toată lumea. Cei care vor veni aici sunt persoane din Centrul de Integrare Tigveni, iar criteriile prin care locația a fost aleasă au fost să fie aproape de Centrul de Integrare, iar beneficiarii să aibă acces ușor.”

Dumitru Slătineanu, primarul comunei Tigveni
Fosta primărie, clădirea în care se va amenaja centrul de la Tigveni

La Tigveni, ca și la Băbana, de centrele de zi vor beneficia și persoanele adulte cu dizabilități din comunitate, obiectivul specific al proiectului fiind acela de a contribui astfel la prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități aflate în familiile din localitățile respective.

Într-un astfel de centru de zi, persoanele cu dizabilități vor beneficia de servicii privind formarea și dezvoltarea abilităților manuale, recuperarea/reabilitarea funcțională (consiliere psihologică, terapie ocupațională, kinetoterapie și masaj), activități recreative, culturale, sportive și de socializare, asistență socială, consiliere socială, asistență medicală, dar și de informare cu privire la integrarea/reintegrarea socială, consiliere și formarea abilităților pentru viață independentă. Totul, cu personal de specialitate.

Proiectul de la Tigveni are o valoare totală de 5.637.587,19 lei cu TVA, din care: valoarea finanțării nerambursabile este de 4.113.970,90 lei, iar valoarea contribuției proprii a DGASPC Argeș se ridică la 1.523.616,29 lei (din care cofinanțarea la valoarea eligibilă însumează 83.958,59 lei (2%), iar cheltuielile neeligibile, 1.439.657,70 lei).

Acestea nu sunt singurele viitoare „locuințe protejate” și centre de zi promise persoanelor cu dizabilități din Argeș; pe lângă cele două proiecte semnate la finele anului trecut, DGASPC Argeș mai are depuse spre finanțare, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8.1 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități, alte două proiecte: „Complex de patru locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Tigveni, Satul Bălilești, Județul Argeș” și „Complex de patru locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Ciofrângeni, Județul Argeș”, aflate în etapa de contractare.

„După ce se face evaluarea fiecărei persoane, aceasta va fi transferată într-un tip de serviciu care să-i asigure tot ce are nevoie”

Contextul în care sunt înființate astfel de „locuințe protejate” îl reprezintă dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități din centrele cu capacitate mare.

„Potrivit strategiei naționale, ca obiectiv până în 2020, cu prelungire de până la trei ani, se intenționează ca fiecare centru pentru persoane cu dizabilități să nu mai aibă o capacitate mai mare de 50 de persoane. Prin urmare, trebuie ca în acest termen, maximum până în 2023, să avem doar centre cu o astfel de capacitate. Vă dau exemplul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni, unde sunt 223 de persoane cu dizabilități. Aici vor rămâne 50 de persoane, iar serviciul nu se va mai numi Centru de Integrare prin Terapie Ocupațională, ci se va numi centru de îngrijire și asistență. Pentru restul persoanelor instituționalizate aici trebuie să înființăm alte tipuri de servicii sociale, în funcție de nevoi – CIA, locuințe protejate – în funcție de planurile de restructurare. 
Planurile au fost elaborate, ele se află la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, urmând să fie aprobate prin hotărâre de Consiliu Județean. Aceste persoane, potrivit aceleiași strategii, vor fi transferate în noile tipuri de servicii sociale, în funcție de nevoile lor. Adică, după ce se face evaluarea fiecărei persoane, aceasta va fi transferată într-un tip de serviciu care să-i asigure tot ce are nevoie. Persoanele pe care le transferăm în locuințele protejate trebuie să aibă cât de cât abilități de viață independentă, adică să se poată descurca cu sprijinul celorlalte persoane mutate în aceeași locuință, sau cu sprijinul personalului. În centru de îngrijire și asistență, evident că vor rămâne și vor fi duse persoane care au nevoie de îngrijire permanentă.”

Adela Gogoașe, director general adjunct DGASPC Argeș

Proiecte similare, deja funcționale: o parte din beneficiari și-au găsit loc de muncă

Beneficiile înființării unor astfel de locuințe protejate au fost confirmate de proiectele anterioare, dezvoltate însă cu altfel de finanțare.

„În Argeș avem deja în funcțiune mai multe locuințe protejate. La Tigveni, spre exemplu, unde vom implementa proiectul recent semnat, avem două astfel de locuințe protejate, înființate în cadrul unui alt proiect cu finanțare de la Banca Mondială. Trebuie amintit că Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională de la Tigveni a mai trecut printr-o restructurare, în anul 2009, iar atunci s-a realizat un transfer de beneficiari: 14 au ajuns în complexul de locuințe protejate de la Tigveni despre care vorbesc, iar 48 de beneficiari au fost transferați în actualul centru de recuperare psihiatrică de la Călinești. Și la Buzoiești avem un complex de patru locuințe finanțate la fel, plus o locuință protejată, la Vulturești, prin același proiect cu Banca Mondială. Vestea bună este că beneficiarii transferați în locuințele protejate se descurcă. Cu sprijin, dar se descurcă, mai ales persoanele de la Tigveni. O parte dintre ele și-au găsit și un loc de muncă. Se pot descurca în sensul că au activități de autogospodărire, cu sprijinul personalului de specialitate.”

Adela Gogoașe, director general adjunct DGASPC Argeș

În județul Argeș sunt circa 30.000 de persoane cu dizabilități, dintre care 600 sunt instituționalizate.

Centrul de zi pentru copii și tineri cu dizabilități „Șanse egale” Domnești, exemplu de bune practici în serviciile sociale din România

Tot la finele anului trecut, în urma unui concurs organizat de Ministerul Muncii, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, prin serviciul social Centrul de Zi pentru copii/tineri cu dizabilități „Șanse egale” Domnești, a fost inclusă în lista celor „100 de exemple de bune practici în serviciile sociale din România”.

Centrul „Șanse egale” de la Domnești funcționează ca instituție fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în regim de componentă funcțională a acesteia, și deține Licență de funcționare eliberată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, având o capacitate de 40 locuri.

Beneficiarii Centrului de zi pentru copii/tineri cu dizabilități „Șanse Egale” sunt copii și tineri cu dizabilități, cu vârste cuprinse între 2 și 26 de ani, cărora li se acordă servicii destinate recuperării, abilitării, reabilitării. Unitatea este un serviciu social a cărui misiune constă în prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor și tinerilor cu dizabilități, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, consiliere psihologică și suport emoțional, terapii de recuperare, educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinții sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii sau tineri cu dizabilități.

O pată pe trecutul instituției

DGASPC Argeș a fost în trecut în centrul unor scandaluri publice legate de comportamentul unor angajați. Astfel, la Centrul de Îngrijire și Asistență Bascovele, unde se află internate aproximativ 80 de persoane, bătrâni și persoane cu dizabilități, portarul a fost acuzat în 2018 că i-ar fi luat la bătaie pe asistați, chiar în prima zi după Paște.

Infirmierul Alin Giani Martin, de la Complexul de Tip Familial „Casa Noastră” din Pitești, a fost trimis în judecată în 2017 după ce a agresat fizic și verbal trei copii cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani, din simplul motiv că aceștia ar fi stricat interfonul în instituție. Anchetatorii au descoperit că în 2015 ar mai fi bruscat și strâns de gât un alt copil instituționalizat.

Alte acuzații mai vechi, de abuz sexual, se referă la plângerile făcute de două minore pe numele șefului unui centru de evaluare și primire în regim de urgență din Argeș.

Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Jurnal de Argeș în cadrul proiectului “Cohesion Policy: Better Understanding, Reporting, Dissemination”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

Cristina Stancu
Cristina Stancu
Cristina Stancu are 18 ani de experiență în jurnalism. A debutat în anul 2000, în TV, iar de atunci a profesat atât în presa audiovizuală, cât și în cea scrisă (locală și națională).

1 COMENTARIU

  1. Bine documentat articolul, si mai ales centrat pe rezultate si impact. Programul Operațional Regional 2014-2020 are inca multe proiecte in finantare in regiunea Sud Muntenia, cu relevanta pozitiva pentru comunitati. Poate vom reusi ca o parte dintre ele sa fie prezentate Comisiei Europene ca bune practici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related

Primul tanc Leopard 2 a fost trimis deja în Ucraina. Primul pas a fost făcut de Canada

Ministrul canadian al Apărării, Anita Anand, a publicat imagini video cu primul tanc Leopard 2, de fabricație germană, fiind încărcat pentru a fi dus în Ucraina.

Cei trei de la SGG care primesc 3500 de euro/lună pentru patru ședințe

Secretariatul General al Guvernului a avut anul trecut trei...

Nicușor Dan: Este important ca noi să ne păstrăm zona istorică, pentru ca Bucureştiul să existe pe harta turistică

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține că prefectul Bucureștiului, Toni Greblă, va ataca luni în instanță reglementarea de urbanism a întregii zone istorice a Municipiului Bucureşti, ceea ce, în opinia edilului ar putea da undă verde ridicării unor blocuri între clădirile vechi.

Cum arată cel mai mic oraș din Constanța, unde preotul are ieșiri despotice în fața libertății de exprimare: Căruțe pe străzile aproape pustii, bibliotecă...

Orașul Negru Vodă din județul Constanța, desemnat oraș în urma unei campanii de “urbanizare” pe hârtie din timpul ultimilor ani ai regimului comunist, a coborât sub pragul de 5.000 de locuitori, înregistrând puțin peste 4.600 de oameni la recensământul din 1 decembrie 2021. Reporterii Info Sud-Est au vizitat localitatea pentru a vedea cum arată cel mai mic oraș din județ în 2023.