Secretul dezvoltării orașelor României cu fonduri europene: proiectele integrate

Data:

Cum ar putea orașele și municipiile să ajungă mai rapid la un nivel de funcționare eficientă și în beneficiul locuitorilor săi, în condițiile în care avem la dispoziție finanțări europene pe variate linii? Proiectele integrate susținute cu fonduri de coeziune sunt un răspuns la care Oltenia a răspuns pozitiv în exercițiul financiar european 2007-2013, cu nu mai puțin de 73 de proiecte, prin care se pot dezvolta simultan investiții în infrastructura rutieră, în parcări, în reabilitarea de clădiri administrative ale diverselor instituții din subordinea primăriilor, în transportul urban de călători, achiziționarea de mijloace de transport ecologice, crearea de piste de biciclete, dar și sprijin logistic pentru continuarea unor tradiții locale și așa mai departe.

Orașele și municipiile au posibilitatea să aplice pentru obținerea de fonduri europene pentru a dezvolta mai multe tipuri de investiții, din domenii diferite de activitate, prin construirea unor proiecte integrate. Asemenea investiții s-au realizat deja pe vechiul POR și sunt posibile și pe POR 2014-2020, însă complexitatea lor este mult mai mare. Autoritățile urbane urmau să gândească strategii clare de dezvoltare, iar în cadrul acelor strategii depuneau proiecte integrate.

 • În cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, în zonele urbane s-au putut dezvolta simultan investiții în infrastructura rutieră, în parcări, în reabilitarea de clădiri administrative ale diverselor instituții din subordinea primăriilor, realizarea de transport urban de călători, achiziționarea de autobuze ecologice etc;
 • 73 de proiecte au fost finanțate în Oltenia pe POR 2007-2013, pe DMI 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”;
 • Pe POR 2014-2020, autoritățile au trebuit mai întâi să stabilească Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), astfel încât să se poată depune proiecte integrate;
 • În cadrul Axei Prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile -, din Oltenia au fost depuse cinci cereri de finanțare.

Municipiile și orașele au avut posibilitatea să se dezvolte durabil cu fonduri europene și încă mai există această posibilitate pe axele deschise pe noile programe de finanțare.

Analizăm, în cele de urmează, condițiile de accesare a fondurilor europene și investițiile care au fost finanțate în municipiile și orașele în scopul dezvoltării durabile, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, în comparație cu cele care vor primi finanțare nerambursabilă europeană pe POR 2014-2020 pe măsura destinată dezvoltării zonelor urbane, respectiv pe Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” și pe Axa 13 „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”.

Cu fonduri europene astfel accesate se puteau dezvolta simultan investiții în infrastructura rutieră, în parcări, în reabilitarea de clădiri administrative ale diverselor instituții din subordinea primăriilor, realizarea de transport urban de călători, achiziționarea de mijloace de transport ecologice, crearea de piste de biciclete, precum și sprijin logistic pentru continuarea unor tradiții locale etc.

În cadrul POR 2007-2013, pe Axa prioritară 1 au fost depuse cele mai mari proiecte de investiții din marile orașe reședință de județ din Oltenia, dar și orașele mai mici au accesat finanțări nerambursabile pentru diverse investiții. Multe primării au finanțat cu bani europeni reabilitarea de drumuri, de trotuare, la pachet cu crearea de parcări, cu reabilitarea căminelor culturale și, în unele localități, refacerea infrastructurii necesare păstrării unor tradiții locale. 

Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere din cadrul POR 2007-2013 a avut ca scop creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului. Din acest motiv, prin Programul Operațional Regional s-a prevăzut ca, în cadrul acestei axe prioritare, să fie finanțate planuri integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, având ca scop regenerarea arealelor urbane. Proiectele individuale, incluse în planurile integrate de dezvoltare urbană finanțate prin intermediul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenție 1.1 al POR, vizau următoarele categorii de operațiuni și activități eligibile: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban; dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri; reabilitarea infrastructurii sociale”, au precizat reprezentanții ADR Sud-Vest Oltenia, la solicitarea GdS și PressHub.

Întrebați care au fost proiectele cu grad mare de complexitate, date fiind multitudinea de activități finanțate pe un proiect integrat, reprezentanții ADR Sud-Vest Oltenia au explicat: „Planul integrat trebuia să cuprindă minim două proiecte de categorii diferite din operațiunile menționate mai sus, dintre care unul trebuie să privească obligatoriu reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. În consecință, în opinia noastră toate proiectele implementate în cadrul acestei axe au presupus un grad mai mare de complexitate”.

Ce investiții au fost finanțate pe dezvoltare urbană, pe vechiul POR

Lista contractelor semnate în Oltenia în cadrul POR 2007-2013 pe Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul Major de Intervenție (DMI) 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” arată că autoritățile care au accesat banii europeni pe acest segment al vechiului POR au pus mare accent pe investițiile în infrastructura rutieră, culturală, dar și pe infrastructura de afaceri.

De exemplu, în Craiova s-au concentrat mai multe centre de afaceri în aceeași curte, fiecare cu denumiri diferite, dar care au aproximativ același scop, cu mici variațiuni: închirierea de spații comerciale. Este vorba despre mai multe centre de afaceri construite în aceeași zonă cu Centrul Multifuncțional din cartierul 1 Mai. Pe lângă clădirea cea mai mare care adăpostește Centrul Multifuncțional, mai există alte centre create tot cu fonduri europene, astfel încât beneficiarul – Primăria Craiova – să poată aplica pe DMI destinat planurilor integrate de dezvoltare.

Primul a fost proiectul intitulat „Centru de dezvoltare tehnologică și excelență în afaceri Craiova”, a cărui valoare a fost de 1,6 milioane de lei. Alt proiect integrat a fost „Business Center Sud Craiova”, în valoare de 1,3 milioane de lei. În aceeași incintă mai există și „Centrul de sprijin al IMM-urilor și institutelor de cercetare și inovare”, construit în urma unui proiect cu finanțare europeană în valoare de 1,4 milioane de lei. Pe site-ul Centrului Multifuncțional Craiova se găsesc fiecare din aceste entități de sprijinire a afacerilor. De fapt, toate oferă spații de închiriat pentru firme, la fel ca și clădirea mare ce găzduiește pavilionul central.

Centrul de sprijin al IMM-urilor se află în aceeași curte cu Centrul Multifuncțional și face parte dintr-un amplu proiect integrat | Foto: Lucian Anghel
Centrul de Dezvoltare Tehnologică și Sprijin al IMM-urilor a fost un proiect în valoare de 4,2 milioane de lei. Clădirea se află tot în curtea Centrului Multifuncțional | Foto: Lucian Anghel
Business Center Sud Craiova este încă o investiție care s-a realizat cu bani europeni, ca parte a unui plan urban de dezvoltare | Foto: Lucian Anghel

Au fost finanțate proiecte mari și la secțiunea „Poli de dezvoltare”, cel mai mare fiind intitulat „Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea”, în valoare de 64 de milioane de lei. 

În cadrul secțiunii dedicate centrelor urbane se remarcă proiectul „Modernizarea străzilor, trotuarelor și înființarea de parcări auto în municipiul Băilești”, despre care GdS a scris în urmă cu ceva vreme, în valoare de 30,5 milioane de lei.

În total, 73 de proiecte au fost finanțate în Oltenia pe POR 2007-2013, pe DMI 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Pe noul POR, etapele pe Axa 4 sunt mai complexe

Pe POR 2014-2020, până la începutul lunii decembrie 2018 fuseseră depuse mai puține proiecte decât pe vechiul POR, în ceea ce privește secțiunea dedicată polilor urbani de creștere sau proiectelor integrate. Ca diferență față de vechiul POR, acum aplicanții au de parcurs mai mulți pași și de întocmit documente mai multe, de mai mare complexitate. În plus, proiectele nu se puteau depune dacă autoritățile nu întocmeau strategiile care să indice direcțiile în care intenționează să se dezvolte aglomerările urbane în anii viitori, respectiv Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).

Investițiile pe care aplicanții (autorități publice) pe noul POR doresc să le dezvolte trebuie să se încadreze în direcțiile trasate de aceste strategii și de planul de mobilitate. Aceasta este marea deosebire a noului program față de vechiul POR.

„Procesul de la depunerea până la implementarea proiectelor în cadrul Axei Prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile este unul complex, ce presupune parcurgerea mai multor etape premergătoare, precum:

 • elaborarea documentelor strategice SIDU și PMUD pentru fundamentarea investițiilor, la nivelul municipiilor reședință de județ sau a Zonei Metropolitane, după caz, și aprobarea acestora împreună cu portofoliul de idei de proiecte aferent, de către ADR ;
 • selectarea și prioritizarea strategică a ideilor de proiect, rezultate din documentele strategice, de către Autoritățile Urbane (A.U.), stabilite la nivelul municipiilor reședință de județ și includerea listelor de proiecte (prioritară și de rezervă) în Documentele Justificative pentru fonduri europene structurale și de investiții (ESI) 2014-2020;
 • procesul de admisibilitate a Documentelor Justificative pentru finanțare din fonduri ESI 2014-2020, incluzând elaborarea/actualizarea acestora de către A.U. și transmiterea spre preverificare la ADR Sud-Vest Oltenia, înainte de depunerea propriu-zisă la AM POR;
 • preverificarea cererilor de finanțare depuse în cadrul priorităților de investiții ale Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020;
 • depunerea propriu-zisă și evaluarea cererilor de finanțare la Organismul Intermediar al ADR Sud-Vest Oltenia”, a arătat ADR Sud-Vest Oltenia, printr-un răspuns transmis către GdS și PressHub.

Ce proiecte s-au depus până acum în Oltenia pe noul POR

Pe axele deschise pe POR 2014-2020 se depuseseră puține proiecte până spre finalul anului 2018, dar de o complexitate mare. Mobilizarea autorităților din mediul urban din Oltenia care ar fi putut să obțină bani europeni pe acest segment nu a fost până acum la fel de mare ca pe vechiul POR.

În conformitate cu instrucțiunile primite de ADR de la Autoritatea de Management a POR, pentru proiectele depuse pot fi oferite doar informații statistice, fără a se divulga numele entității care le-a depus. Așadar, până la începutul lunii trecute, „în cadrul Axei Prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – au fost depuse cinci cereri de finanțare, după cum urmează:

 • o cerere de finanțare în cadrul Priorității de Investiții (P.I.) 4e, Obiectivul Specific (O.S.) 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă”, apelul de proiecte „nefinalizate”;
 • două cereri de finanțare depuse în cadrul Priorității de Investiții 4.4, Obiectivul Specific 4.4 „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă”;
 • o cerere de finanțare depusă în cadrul Priorității de Investiții 4.4, Obiectivul Specific 4.5 –„Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”;
 • o cerere de finanțare în cadrul P.I 4e, O.S 4.1- Reducerea sărăciei în comunitățile marginalizate”, arată datele de la ADR Sud-Vest Oltenia. 

De asemenea, conform datelor furnizate de ADR Sud-Vest Oltenia, în ceea ce privește proiectele depuse în cadrul Axei 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, în Oltenia au fost depuse un număr de 21 de proiecte în valoare de 288,776 de milioane de lei.

Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Gazeta de Sud în cadrul proiectului “Cohesion Policy: Better Understanding, Reporting, Dissemination”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

Ramona Olaru
Ramona Olaruhttp://www.gds.ro
Ramona Olaru activează în mass-media din 2001 și este jurnalist specializat pe domeniul economic. A fost corespondent la revista Capital, la Evenimentul Zilei și redactor-șef al revistei Oltenia Business. Din 2008, este redactor economic la cotidianul regional Gazeta de Sud, din Craiova.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Distribuie articolul

spot_img

Știri de astăzi

Mai multe articole similare
Related